Запер

 

Заперът представлява портативен уред предназначен за унищожаване на патогенни микроорганизми и паразити посредством електромагнитно излъчване на тяхната собствена честота. Той притиска и издърпва бактериите и вирусите от тяхната локализация на входната врата на клетките, наречени проводни канали, след което те биват изхвърляни от тялото.

Вирусите и бактериите загиват за 3 минути, тениите, метилите и кръглите червеи за 5, а кърлежите за 7 минути! Процедурата се прилага в три експозиции по 7 минути през 20 минутен интервал от време.

Заперът представлява миниатюрно устройство, захранвано от две батерии от 1,5 волта и микроелектронен регулатор, който управлява честотния генератор. От електронната част са изведени два кабела с накрайници. За контрол на работоспособността на уреда се използва вграден таймер със светлинна и звукова сигнализация. Заперът притежава микропроцесорен блок на управление, който се изключва автоматично, поддържа стабилния изход на излъчваните честоти в широк диапазон на изменения на условията на експлоатация в продължение на целия срок на служба на уреда. Честотният спектър е така подбран, че да покрива честотите на повечето патогенни организми и паразити. Вграденият таймер автоматично включва и изключва апарата след всеки цикъл на запинг и пауза. В основата на действието на уреда лежи механизма на генериране на положителни честоти, които бързо унищожават патогенните организми.

Далеч сме от мисълта да представяме Запера като панацея, но нашият опит показва много добри резултати при лечение както на банални инфекциозни заболявания, така и при по-сериозни състояния като стомашно-чревна дисбактериоза, колити, гъбични инфекции на пикочо-половата и храносмилателната системи и др.