Фактори за патогенезата

Днес всеки се стреми да води здравословен начин на живот. Много хора посещават фитнес клубове, спортуват, увличат се по различни методи за поддържане на здравето и запазване на младостта и красотата. Някои постоянно приемат сурови плодове и зеленчуци за повишаване на имунитета и въпреки това се разболяват от различни болести.

От почти „безобидния” грип, до по сериозни – сърдечно-съдови и онкологични. Съществува нов подход в разбирането на причините за широкия спектър заболявания. Съвременни изследвания потвърждават изказаното през 90-те години на XX век предположение, че основен фактор за развитие на редица заболявания, в това число и най-тежките, представляват скритите паразитарни инфекции. Именно затова за всеки човек е изключително важно първо да изчисти организма си от различни патогенни паразити и продуктите на тяхната жизнена дейност и едва след това да пристъпва към приемане на възстановителни и оздравяващи препарати или процедури.

Ние живеем в 21 век, във времената на техническия прогрес и всички ние, освен че се облагодетелстваме от развитието на съвременната цивилизация, ставаме и жертва на значителните негативи,съпътстващи това развитие. Неблагоприятната екологична обстановка, електромагнитните излъчвания от мобилни телефони, компютри и битова техника, забързания ритъм на живот, неправилното хранене, хроничната умора, стресът – всичко това води до значително понижаване на имунитета на човешкия организъм, в резултат на което той става лесна мишена за редица инфекциозни и паразитни агенти.

Когато се разболеем, много често се стараем да се справим с проблема сами. Ако не успеем, търсим лекарска помощ, която обикновено се изразява в предписване на химически лекарствени препарати. Симптомите на заболяването намаляват и това е добре. Но доста често се случва така, че възникват нови заболявания. Много хора страдат от хронични болести и редувайки терапия след терапия, сякаш привикват към този начин на живот.

Официалната медицина поставя диагнози, съгласно известна класификация на заболяванията. Много от нас боледуват от респираторни заболявания, грип, сърдечно-съдови заболявания, проблеми с храносмилателната система, а всеки ден някой чува ужасната диагноза – рак. Това съвсем не е пълният списък на проблеми, които медицината се опитва да реши с класически методи, които за съжаление твърде често се оказват неефективни. Освен това етиологията на редица тежки заболявания като паркинсон, рак, спин, множествена склероза, мускулни дистрофии и др. съвсем не е известна и на класическата медицина.

Съществуват различни подходи в изясняването на причините за тези заболявания и една от най-сериозните в последните години гласи, че основен фактор за патогенезата се явяват инфекции причинени от паразити.

Резултатите от многобройни изследвания в областта на вирусологията и паразитологията позволяват да се разгледат причините за заболяванията по един нов начин. Оказва се, че паразитите, живеещи в нашия организъм могат да предизвикат симптоми на всички изброени заболявания. Ако организмът се очисти от паразитите си, човек може да се почувства отново здрав и сравнително лесно да се избави от мъчещите го дълги години здравословни проблеми. За жалост голяма част от съвременните специалисти и фармацевтични компании продължават да не приемат този начин на лечение. Все още съществуват само класическите представи за природата на заболяванията. Навярно така е и по-удобно. В обществото не е прието за прилично да обсъждаме наличието на паразити в организма ни. Сякаш по естествено е да приемем, че сме настинали, че имаме наследствена обремененост или просто, че някой просто се е разболял от нелечима болест.

За радост днес са общодостъпни редица изследвания на учени, занимаващи се с паразитарни заболявания. В тази връзка са проведени огромен брой експерименти и получените резултати от тези независими изследвания потвърждават, че действително паразитите в организма са причина за огромна група заболявания.

Съгласно данни от СЗО от паразитарни заболявания са инфектирани почти 75% от неселението на Земята, независимо от нивото на социалния им живот. Тази статистика е характерна и за развиващите се, и за развитите страни. 80% от всички съществуващи заболявания са или директно свързани с паразитите, или са следствие от тяхната жизнена дейност в човешкия организъм.

Паразитарните заболявяния са причина за забавяне на психическото и физическото развитие при децата, понижават трудоспособността на възрастното население. Предизвиквайки алергии в организма на поразения човек, паразитите понижават естествените му съпротивителни сили срещу инфекциозни и соматични заболявания, намаляват ефективността на профилатиките. Човек може дълго време да се старае да повиши своя имунитет, приемайки скъпи препарати, или дълги години да лекува сериозно хронично заобляване, а в същото време напълно вероятно е причина за неговите страдания да бъдат паразити, намерили място в неговия организъм.

Хроничните заболявания в 100% от случаите са предизвикани или са съпроводени от паразитарни инфекции, като в 60% от случаите те са предизвикани от хелминти (паразитни червеи). С гъбични инфекции днес са заразени повече от 25% от населението на Земята.

Статистиката наистина е ужасяваща. Не Ви се вярва? Трудно ви е да приемете, че в организма ви живеят отвратителни паразити? Тогава още една статистика – 90% от всички изследвани от патоанатомите трупове съдържат крупни червеи, прости и едноклетъчни паразити. А раково болните просто са „препълнени” с паразити.

Заразяването с паразити може да стане по различни пътища: чрез храната, в резултат на приемане на яйца на хелминти с неизмити зеленчуци, при употреба на меса и риба, с развитие или носители на паразитни форми на живот, при употреба на вода от водоеми, съдържащи ларви на паразити. Наред с това чрез кожата – при контакт със замърсена почва или при къпане, чрез плацентата, при ухапване от заразени насекоми, а в някои случаи – дори от домашен прах.

За повечето от нас най-познати са заболяванията, предизвикани от бактерии, насекоми, акари. Вирусните инфекции се обсъждат от хората, в средствата за масова информация, описани са в десетки трудове. По оценка на Световната Банка икономическите загуби от чревни хелминти заема четвърто място в света сред всички болести и травми.

Доктор Рос Андерсън пише: „Аз смятам, че най- недиагностицируемият здравословен проблем в историята на човечеството представляват паразитите. Осъзнавам, че това заявление е доста смело, но то е основано на моя двайсет годишен опит и практика”