КМРА

Квантовият магнитно резонансен анализатор е революционна крачка в развитието на програмното осигуряване. Това е  високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия организъм. Интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки. Основна идея при разработката на тази апаратура се явява хипотезата за това, че човешкият организъм притежава електромагнитна информационна структура, способна да реагира на въздействието на външни излъчвания. Теоретически основан върху квантовата медицина, този апарат използва научните постижения в електронната техника, за отчитане и анализ на магнитното поле на човешката клетка и проводимостта на кожата и реакцията на определени точки от нея при проследяването на функционалното състояние на всеки орган от човешкото тяло. На базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен  и скрит стадий.

Квантовият анализ  е съвременен иновационен метод за експресен тест, който чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви отчита безпристрастно състоянието. Изключително бърз и точен, той дава подробна картина за цялостното здравословно състояние на организма. Автоматично открива най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите, дефекти и патологии в клетките. Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да прогнозира тенденциите към болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите бъдещи хронични заболявания. Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

Сега всеки може да се възползува и да надникне в своя организъм по по-различен и навременен от досега познатите ни методи на изследване.