Квантова медицина

Феноменът на 20-ти век – насочена е към установяване и отстраняване на дълбоката причина за болестите, а не към техните последствия. Квантовата медицина е съвкупност от знания, средства и методи, основани на използването на електромагнитните излъчвания и вълнови информационни свойства на живата материя.

 Съвременните електронни технологии, използвани в квантовата медицина дават големи  възможности за комплексно и бързо определяне на състоянието на организма.

Квантовият апарат улавя процесите на разрушаване на клетките в техния зародиш, което  дава време и възможност да се предотвратяват патологични процеси. За кратко време дава  много ценна информация за функциите на всички органи и системи, както и за тяхната  взаимна връзка.

Хуманната медицина все още гледа твърде несериозно на китайската медицина, защото не може да приеме, че освен органи, системи и клетки, в човешкия организъм има и енергийни центрове и  канали, по които тече енергия, която достига до всеки орган и до всяка клетка. И когато по някакви причини органът заболее, или е в предболестно състояние – неговият енергиен баланс е нарушен. Новата, революционната медицина, която тепърва навлиза в практиката, е квантовата медицина. Наричат я медицината на новото хилядолетие и е основана именно на тези древните познания, допълнени с най-съвременните научни открития и технологии.

 Квантовата медицина е неинвазивна и абсолютно безвредна, ориентирана към дълбоката  причина, а не към следствията от болестите, защото използва силите на живата природа,  част от която е и човека. В последните 20 години квантовата медицина все по-широко  навлиза в практиката. По това най-ново направление на научно-практическата мисъл се  работи в над 120 страни, като особено задълбочено се работи в Русия, САЩ, Франция,  Канада, Швейцария, Белгия, Словения и Индия.

Понятието квантова терапия влезе в употреба през 70–80-е години на миналия век. Основен принос в развитието на тази област имат хора с техническо образование, а именно физици, които решиха да изследват идеята за въздействието на организма на човека с квантова енергия.

Известно е, че организма има собствено електромагнитно поле. Всички наши биохимични реакции имат електрохимичен характер, структурирани са и са организирани така че организмът да може да фунционира като цялостна система.

Квант енергия – това е малка величина, която за разлика от потока гама лъчение например, не може реално да повлияе на човека физически, т.е. с помощта на квантовата медицина е невъзможно да се навреди и това позволява широкото й използване.

Когато здравето ни не е в добро състояние, тялото ни обикновено автоматично алармира, под формата на лесно умора, болкa, главоболие, безсъние, липса на апетит, депресия, тревожност, стрес, страх, лош характер, сърцебиене, виене на свят и така нататък. Хората, които имат тези симптоми са със застрашено здравословно състояние. Световната Здравна Организация оценява, че голям % от възрастните в света принадлежат към тази група.

Ето защо все по-често се говори за това, че бъдещето е изцяло на профилактичната работа за поддържане и възстановяване на здравето.