WordPress database error: [Table 'esporehe_wp.wp_cleantalk_sessions' doesn't exist]
SELECT value FROM `wp_cleantalk_sessions` WHERE id = '16a26b00bca11449ca063e20788ce2296f44ea4df10910aecc735461039932bb' AND name = 'apbct_urls';

WordPress database error: [Table 'esporehe_wp.wp_cleantalk_sessions' doesn't exist]
INSERT INTO wp_cleantalk_sessions (id, name, value, last_update) VALUES ('16a26b00bca11449ca063e20788ce2296f44ea4df10910aecc735461039932bb', 'apbct_urls', '{\"www.espore-healthy.com\\/%D0%BA%D0%BC%D1%80%D0%B0\\/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0\\/page\\/2\\/\":[1553215086]}', '2019-03-22 00:38:06') ON DUPLICATE KEY UPDATE value = '{\"www.espore-healthy.com\\/%D0%BA%D0%BC%D1%80%D0%B0\\/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0\\/page\\/2\\/\":[1553215086]}', last_update = '2019-03-22 00:38:06'

WordPress database error: [Table 'esporehe_wp.wp_cleantalk_sessions' doesn't exist]
SELECT value FROM `wp_cleantalk_sessions` WHERE id = '16a26b00bca11449ca063e20788ce2296f44ea4df10910aecc735461039932bb' AND name = 'apbct_site_referer';

WordPress database error: [Table 'esporehe_wp.wp_cleantalk_sessions' doesn't exist]
INSERT INTO wp_cleantalk_sessions (id, name, value, last_update) VALUES ('16a26b00bca11449ca063e20788ce2296f44ea4df10910aecc735461039932bb', 'apbct_site_referer', 'UNKNOWN', '2019-03-22 00:38:06') ON DUPLICATE KEY UPDATE value = 'UNKNOWN', last_update = '2019-03-22 00:38:06'

Квантова физика - Еспоре АД ЕОOД

Квантова физика

KV.FIZIKA2 KV.FIZIKA1

Квантовата физика води началото си още от 1838 година, когато Майкъл Фарадей открива катодните лъчи. Впоследствие се случват няколко важни събития:

  • през 1859 година Густав Кирхов формулира законите за излъчване от абсолютно черно тяло;
  • през 1877 Лудвиг Болцман изказва предположение, че енергетичните състояния на физичните системи могат да бъдат дискретни;
  • през 1900 година е формулирана квантовата хипотеза от Макс Планк, гласяща че всяка енергия може да се поглъща или отделя само във вид на малки порции от кванти. Въпреки че Планк твърди, че предложението му не разкрива физическата реалност на понятието енергия;
  • през 1905 година Алберт Айнщайн постулира на основата на квантовата хипотеза, че светлината представлява поток от кванти, които впоследствие са наречени фотони (1926г.). Именно в резултат от този прост постулат на Айнщайн се ражда нова област от физиката – квантовата физика.