Принцип на работа

Човешкото тяло е съвкупност от множество клетки, които непрекъснато растат, развиват се и умират. Клетките се подновяват чрез делене. В процеса на клетъчното делене и обновяване основната единица на клетката – ядрото и електроните се движат и променят с висока скорост, излъчвайки непрекъснато електромагнитни вълни.  Те са различни при добро здраве, неразположение, болести и др. Квантовият анализатор анализира тези промени. Електромагнитните вълни, излъчвани от клетките се отчитат от сензора, и след усилване и обработка от вграден микропроцесор, данните се сравняват със стандарт, базиран на показатели на здравия човешки организъм, получен при обработката на статистически данни и приет от Световната Здравна Организация, което води до висока точност на анализа.

ПРИНЦИП НА РАБОТА

След отчитане данните от апарата, на клииента се предоставя подробен тест с анализ на здравословното му състояние,  консултация и цялостна индивидуална програма за възстановяване и поддържане на здравето.

За тези, които желаят и са готови да работят със себе си продължително време предоставям система за подмладяване на клетъчно ниво – всяка нова клетка е по-чиста, със запълнени дефицити, с повишена адаптивна способност и с повече жизнена енергия.

Колко време отнема? 15 минути. Самият тест продължава 1 минута. Останалото време е необходимо за обработка на данните и коментар.

Безопасно ли е изследването? Изследването е абсолютно безопасно за здравето.

За кого е подходящ този тест? Тестът е подходящ за всеки човек, който се интересува от здравословното си състояние и желае да се чувства още по-добре. Тестът е абсолютно безопасен и това го прави подходящ за бременни и деца над 9 годишна възраст.