Профилактика

Докато правим нещата както винаги сме правили,

получаваме това, което вече имаме!

profilaktika1Какво означава терминът  „профилактика“?

Произходът е от гръцки и може да се преведе като  „предварителна стража“, авангард. Смисълът е за защита, която действа още преди изявата на заболяването и  препятства появата му.

Защо трябва да говорим за профилактика?

Ще прозвучи може би стряскащо, ако се каже, че  „Човек докато е жив, е болен“, но това е самата истина.

Хората търсят лекарска помощ, когато имат симптоми за  вече нарушена функция или болка. Във всички случаи, като изключим някои бързо протичащи заболявания, от началото на болестта до появата на оплакванията минава много време и докато още няма симптоми може да се помогне на организма да остане здрав.

Осъзнаването на тази истина може да повиши качеството ни на живот чрез избягване на множество рискови фактори, които могат да доведат здравословни проблеми. Не случайно през последните години се увеличава стремително предлагането и консумацията на продукти, които носят гриф „organic” – произведено без: торове, пестициди, антибиотици.

Човешкият организъм е една „вселена” – твърде сложна, саморегулираща се система, способна на самооздравителни процеси, надарена с разум. Доста усилия са необходими, за  да бъде тя изведена от равновесие – тогава възникват болестите и е необходима лекарска намеса.

За профилактиката е необходимо разбиране на основните принципи на работа на защитните механизми на човешкото тяло и воля и постоянство те да бъдат подпомагани.

Една от основните системи, която предпазва организма ни от „чужденци” – микроорганизми /вируси, бактерии, едноклетъчни, гъби, плесени, лишеи и др./ и паразити е имунната. Нещо повече. Тази система е отговорна и за унищожаване на непрекъснато появяващите се у нас клетки с нарушен генетичен код. Много схематично представено нещата изглеждат така:

Живеейки, тялото ни непрекъснато е подложено на въздействия от факторите на околната среда. Замърсяването на въздуха, почвата, водата и храната ни с различни вещества е факт. Тези вещества понякога съдържат много активни и агресивни химически компоненти, наречени  „свободни радикали“. Те притежават свободни от връзки химически структури, които се стремят да се свържат с нещо. Попадайки в организма, най – често през стомашно-чревния тракт, дихателните пътища или кожата, те се свързват с клетките и по-точно с техните липо-протеидни клетъчни обвивки, което води до загиване на тези клетки или до нарушаване на функциите им. След свързването свободните радикали вече не са свободни и са неактивни, но и клетките са загинали или увредени.

Смъртта на клетъчно ниво би довела до смърт на тъканта и на органа, а в последствие и на организма. За щастие, съществува процес, наречен репарация, чрез който се възстановяват загиналите клетки. Примери за бързо загиващи и бързо възстановяващи се клетки са клетките на червата, по точно  чревния епител, който е първата бариера на организма спрямо външната среда, аналогично е положението с роговия епител на кожата и т.н. Тези покривни клетки се олющват в резултат на физически и др. фактори непрекъснато. Съответно непрекъснато в по-дълбоките слоеве на стомашно-чревната тръба и кожата се възстановява с нови клетки, които се избутват към повърхността.

Да погледнем какво става в кръвоносните съдове. Кръвните клетки – червени и бели – непрекъснато циркулират през по-големи и по-малки съдове. При това те са подложени на големи физически усилия, натиск, огъвания, промяна на формата. По този начин се стига до тяхното бързо разрушаване. Съответно в кръвотворните органи се репарират нови клетки, които да поемат функциите на загиналите.

От дадените примери, се вижда, че смъртта и адекватната репарация  /възстановяване/ на клетъчно ниво са в основата на съхраняване на живота на организма като цяло. Това равновесие е много деликатно и ако се увеличи загиването на клетки по една или друга причина, до известна степен се увеличава и репарацията. Резерв има, но той не може да бъде безкраен. Освен това, ако смъртността на клетките под влияние на неблагоприятни фактори се засили и съответно се засилят репаративните процеси, то вероятностите от грешки по време на създаване на новите клетки се увеличават.

Трябва да знаете, че създаването на  „сгрешени“ клетки в организма на човека е нормално явление. Здравата имунната система, обаче, ги разпознава и унищожава. Тя е оня страж, който няма миг покой и трябва да бъде нито много активна, нито много пасивна. Ако е прекалено активна, тогава възникват автоимунни заболявания – собствени клетки се припознават като чужди и се атакуват. Ако имунната система е прекалено ленива, няма да унищожи някоя грешна клетка в хода на репарацията. От тия „грешни” клетки започва развитието си и туморният процес.

Как имунната система излиза от равновесие – не може да се обясни тук. Има наука, наречена имунология. Но! Ако ние с неразумния си начин на живот, по-скоро без да разбираме тия процеси заставяме имунната система да работи по-напрегнато и репарацията на клетките да бъде по-засилена, тогава и вероятностите от грешки при раждането на нови клетки стават много по-големи. Именно тогава е възможно някоя от тези клетки да оцелее и да стане клетка – родоначалник на туморни образувания.

Какво е необходимо на човек?

 Силни и качествени антиоксиданти. Те свързват свободните радикали. По този начин свободните радикали не атакуват клетките на организма. Така смъртността им е по-ниска, имунната система не е принудена да се напряга за да отстранява всички допълнително възникващи грешки при създаването на новите клетки. Тя е свободна и способна да прихваща наистина чуждите биологични конструкции – вируси, бактерии и др.

Кои хранителни компоненти са  нужни на първо място?

Оказва се, че масово не ни достига това, което преди време дори не сме знаели, че участва в биопроцесите ни: така наречените биологично активни вещества, които регулират активността на определени ензими и ни предпазват от различни вредители от химическо и физическо естество. Съществува понятието хранителна плътност на менюто, тоест съдържанието на витамини и биологично активни компоненти в продуктите. Днес от традиционнните натурални продукти е невъзможно да се получи всичко необходимо за нашия организъм. И ние трябва да проумеем този факт.

Какво да направим?

Има един прост, но много ефективен начин – вземане  на натурални комплекси с БАД /биологично активни добавки/. Какво още ни дават биологично активните добавки? Те запълват дефицита на витамини, минерали, аминокиселини, помагат на организма, детоксикират го, имат профилактичен противотуморен ефект, защото притежават имуномодулиращо действие. Много голям % от хората имат имунодефицит с всичките му последствия – като умора и лесна податливост към всички вирусни и бактериални инфекции.

Защо имаме нужда от здравна профилактика!?!

Много отдавна целият цивилизован свят разбра простата истина: здравето на човека преди всичко зависи от самия него. До ден-днешен ние мислим, че някой друг ще ни даде здраве, ще ни го поднесе като подарък. Това е голяма заблуда. На младини сме сигурни, че доброто здраве е дадено завинаги и започваме да му обръщаме внимание едва когато навлезем в средната възраст, когато се появят първите признаци на неговото влошаване: умора, настинки, симптоми за нарушена дейност на сърдечно-съдовата система и др. А на нас ни се иска да бъдем здрави, красиви, стройни , желани и обичани.

Точно тук се крие и отговорът на въпроса „Защо имаме нужда от здравна профилактика”, а именно, за да съхраним нашето здраве за по дълго време! Не е случайно, че във всички развити страни отделят огромно внимание на профилактиката на различни заболявания, особено при деца и младежи.

Но ако намерим време за здравето си едва когато навлезем в напреднала възраст, когато вече сме натрупали хронични заболявания – да си върнем здравето – това за съжаление често е много трудно, или е просто невъзможно. Според данни от социологическите изследвания здравето на нацията само 15-20% зависи от здравеопазването. Останалите 80%-85% се формират от нашия начин на живот и хранене.

Своевременната профилактика на здравето отнема значително по-малко усилия и средства, отколкото при наличие на болест, а вече при проявено заболяване, дори да губим сили и средства за борба с него, често не можем да го възстановим напълно. Всичко това води до задълбочаване на нашите проблеми.

Профилактиката /предпазването/ както е известно, е по-добър вариант от лечението. За това си заслужава да се замислим за здравето си и за начина си на живот още днес, без да чакаме да получим лошата вест от лекаря утре.

Да заложим на здравословният начин на живот!

Не е сложно да защитим организма си и да не допуснем заболяването му!