Рейки


Съгласно древнотибетските легенди Рейки е метод за лечение и самолечение с помощта на Универсалната Космическа Енергия, която се предава от Мастера на пациента чрез полагане на ръце.

Универсалната Космическа Енергия може да бъде линейна, достъпна за всички от първите дни на обучението или турбулентна, с която работят Мастерите на високите нива. Мастерът не създава сам енергията, а е само неин проводник, посредник между Първоизточника и пациента, нуждаещ се от помощ.

Независимо, че всяко живо същество вече притежава енергия Рейки, Мастерът е  способен да създаде 1 или 2 канала (настройки) между нейния безкраен Първоизточник и пациента. Мастерът усеща потоците енергия, които изцеляват самия него, а после и този, комуто предава тази енергия. Впрочем Мастерът не може да изтощи своята жизнена енергия, тъй като ползва само енергията, идваща от Първоизточника.

Енергията Рейки прониква във всяка клетка на тялото и резултат на нейното действие става напълване на тялото с жизненна енергия, която дава изцеление. Докосването носи в себе си човешка топлина, любов, нежност и изцеление. Всяко живо същество се нуждае от това  ежедневно.

Рейки е проста и ефективна система за лечение и самолечение. Тя е абсолютно безопасна и приложима за всички без изключение: деца, старци, бременни, животни, растения. Енергията Рейки прониква във всяка клетка на тялото и резултат от нейното действие е изпълването на тялото с жизнена енергия, която носи изцеление.

Предаването на енергията Рейки на хората чрез  тялото не може да причини никакви проблеми нито на вас, нито на пациента.