История

Сега в света съществуват над 30 различни системи Рейки, всяка от които има свои отличителни особености. Всъщност всички те произхождат от една обща древна школа, чиито корени са се пазили хилядолетия в Тибет и в началото на 20-ти век за първи път са били формирани в учебна система от Микао Усуи.

Интересен е фактът, че днес за „традиционна система Рейки“, която ползват над 90% от рейкистите в света, се смята не истинската оригинална система на Микао Усуи, а нейно силно орязано производно, изкуствено създадено от японски мастери през 1926 г. – след смъртта на техния Учител.

За този исторически парадокс има напълно логично обяснение, което дълго време е било скривано от „непосветените“ лидери на японското общество „Усуи Рейки Рьохо Гаккай“. Сега тази стара фалшификация е разкрита и съвременното Рейки общество може да научи не само истинската история на Рейки, но и да изучи истинската система на Микао Усуи, подробно записана в неговите дневници.

Микао Усуи е създал 2 Рейки-общества: по-старото „Общество на Учителите” в Непал (през 1912 година) и по-младото „Общество на Лечителите” в Япония (през 1922 година). От 18-те свои ученици, които Микао е посветил в степен „Рейки Учител 3”, 14 са от по-старото общество (сред които Микао Усуи е назовал своя приемник – Сатя Наньокари), и само 4 – от по-младото, известно в Япония като «Усуи Рейки Рьохо Гаккай».

След смъртта на Учителя тези две общества са се развивали абсолютно независимо и по съвсем различен начин. Докато по-старото общество е запазило системата на Микао Усуи в истинския й вид, то по-младото е приело решение значително да съкрати системата (махайки втория възходящ канал на енергията, всички тайни символи, най-силните лечебни практики и т.н.). При това се е наложило да се фалшифицира не само самата система, но и историята на нейното създаване.

Причината се оказала проста: японските ученици на Микао Усуи по такъв начин искали да запазят истинската система само за „избрани членове” на своето общество, да не допускат нейното разпространение (проникване) в Америка и Европа, където тя би се използвала за комерсиални цели и би загубила своята духовно-философска основа.

Двете общества били достатъчно закрити и за Рейки американците научили съвсем случайно, благодарение на разкола в японското Рейки-общество, ръководено от президента Дзюдзабуро Усида. През 1933 год. един от неговите „избрани” членове, Тюджиро Хаяши, се отделил и основал свое общество «Усуи Сики Рейки Рьохо» и започнал да обучава „не-японци”, нарушавайки основното правило на «Усуи Рейки Рьохо Гаккай». Но Тюджиро Хаяши запазил в тайна истинската система, и така и не я предал на учениците си. Една от ученичките на Хаяши била Хавайо Таката, която по-късно е популяризирала системата Рейки в Америка.

Таката нищо не знаела за истинската система, но с времето започнала да подозира, че получената от нея система е непълна и противоречива. Тя 32 години (от 1938 до 1970 г.) доработвала системата, изменяйки я почти напълно. Не случайно самата Хавайо Таката изисквала от учениците си, да наричат системата „Таката Рейки”.

От една страна Хавайо Таката е популяризирала Рейки в Америка и Европа, нейната система се счита за „традиционна”, и повече от 90% от съвременните рейкисти са обучени именно по тази система, а от друга страна Таката е създала значителни разногласия относно истинноста на историята и традициите на Рейки.

По-старото общество останало закрито дълго време. Истинската система попаднала в Америка и Европа благодарение на двама ученика на Сатя Наньокари – Сатя Сай Баба и Алексей Шадрин, които започнали активно да провеждат обучение по нея едва през последните 10 години.

ЗАЩО НЯКОИ „ТРАДИЦИОННИ” РЕЙКИ УЧИТЕЛИ ОТРИЧАТ ИСТИНСКАТА СИСИТЕМА?

Причината е изключително в тяхната психология и естествени Его-реакции. Някои учители за 15-20 години практика започват да се считат за „велики”, за „избрани”, за опознали системата Рейки напълно. На този, който иска да усвои истинската система, му се налага да се учи отново. И, разбира се, далеч не всеки може да се реши на това. Да разбере колосалната разлика по отношение на ефективността на истинската (Усуи Рейки) и на традиционната (Таката Рейки) системи може само този, който усвои и двете, и това е свободен избор на всеки от нас…

КАК Е ПРЕПОДАВАЛ ИСТОРИЯТА НА РЕЙКИ МИКАО УСУИ 

Рейки е една от най-древните лечебни системи, свързани с предаване на енергия чрез полагане на ръцете, историята на която се губи в дълбините на хилядолетията. Европейската цивилизация счита, че системата Рейки е съществувала в Тибет още в Петото хилядолетие преди н. е. Самите тибетски Учители казват, че тя е предадена на петата раса (човешката цивилизация) от четвъртата раса – лаените (атлантите), живели на нашата планета преди повече от 15.000 години, и погубили своята цивилизация в резултат на междуособна война.

Ако следваме тибетските легенди, то оригиналната система Рейки на лаените била 12 степенна, но висшите степени (10, 11 и 12) не са приложими за човешките възможности, заради разликата във физическото устройство на телата на хората и лаените. Затова за нас имат значение само първите 9 степени, които постепенно се предавали от Учителите Рейки в периода на човешката история на тази система.

Схематично степените Рейки се изобразявали от лаените във вид на „Кръст на Трите Пътя“, който включва в себе си Път на Ученика (1-3 степени), Път на Мастера (4-7 степени) и Път на Грандмастера (8-9 степени).

УЧИТЕЛИТЕ РЕЙКИ

Сенсей Микао Усуи   (15.08.1865 – 09.03.1926).

Неговото истинско име е Микаоми Киохо. Още в детството си той бил изпратен на обучение в будистки манастир, което предизвикало у него интерес към целителските практики. На 12 години Микао сериозно практикувал бойни изкуства и на 24 години достигнал висшата степен „Менке Кайден”.

През 1910 г. Микао Усуи заминал за Непал, където в закрито духовно общество предава своята нова система на другите Пазители на Знанието. Убеден в ефективността на адаптираната към човешкия организъм система Рейки, той решил да я направи достъпна за хората. За да има възможност практически да използва тази система на Микао Усуи след връщането му в Япония през 1912 г., предстояло в продължение на 9 години да доказва жизнеспособността и безвредността на Рейки, работейки с болни хора.

Едновременно той основал духовно общество на лечителите, работещи по системата на естественото лечение посредством полагане на ръце „Усуи Рейки Рехо Гаккай”, ставайки негов пръв президент. Това общество било сформирано не толкова за обучение, колкото за лечение. Популярността на Микао Усуи и системата Рейки растяла с всеки ден. Към 1926 г. работели вече 44 Школи. Пътят на Ученика усвоили повече от 3.000 човека, които станали Мастери. Осемнадесет от тях Микао Усуи инициирал в ранг «Рейки Учител 3».

Шри Сатя Наньокари   (05.08.1891 – 03.02.2008).

Един от изтъкнатите Пазители на Знанието, когото наричали «Учител на Учителите». От ранните си години Наньокари живял в закрит непалски манастир, в обществото на Пазителите на Знанието. Той до съвършенство овладял всички методи на тибетската медицина и още 16-годишен станал един от най-добрите духовни Учители.

Когато през 1912 г. Микао Усуи предал своят адаптиран Път на Ученика Рейки, Сатя Наньокари решил да продължи работата с древната система и се заел с адаптацията на Пътя на Мастера (4-7 степен). Тази работа му отнела повече от 40 години и чак през пролетта на 1953 г. той представил своята нова система на другите Пазители на Знанието. В това време Сатя Наньокари вече бил Йерофант (духовен лидер) на общността на Пазителите.

Сатя Наньокари съзнателно си отишъл от живота на 3 февруари 2008 г. на 117 години в своя манастир в Непал по време на дълбока медитация.

Доктор Алексей Шадрин  (р. 08.07.1969).

Роден в Русия в семейството на лекари. Получил висше психологическо образование, работил в Академията на Науките на СССР (по-късно в Руската Академия на Науките). Съчетал класическата кариера на учен и писател с изследвания в областта на тибетската медицина, философия и бойни изкуства.

През 1991 г. получил от своя Учител Сатя Наньокари „Пътя на Мастера” Рейки. През 1993 г.бил иницииран в ранг «Рейки Учител 7». По същото време решил да посвети себе си на възраждането на последния трети етап на системата Рейки – „Пътят на Грандмастера”.

Към класическата система той добавил древни тибетски жречески практики, вибрационни техники и съвременните научни достижения в областта на медицината и психологията. В процеса на тази работа Алексей Шадрин успява да адаптира „Пътят на Грандмастера” във възможно най-пълен обем.

През лятото на 2006 г. Алексей Шадрин успешно представил „Пътят на Грандмастера” Рейки в Непал пред своя Учител Сатя Наньокари и другите Пазители на Знанието. През 2010 г. д-р Шадрин открива Грандмастерска Рейки Академия и провежда първото пълно обучение в Европа (всички 9 нива) по истинската /пълна/ система на Микао Усуи с двата канала на енергия и тайните символи.