Рейки програма 1

За да станеш истински Мастер, е необходимо не само да усвоиш техниките за работа с енергията Рейки, но и дълбоко да приемеш традициите, философията, да знаеш историята и своето родословно дърво, да уважаваш своите духовни Учители, да обичаш живота във всичките му проявления, да усетиш своето предназначение в този свят, да бъдеш толерантен с хората, които имат противоположно мнение от твоето и твоята практика.

ПРОГРАМА НА РЕЙКИ – 1

– същност на енергията Рейки, произход и способ за предаване на други живи същества;

– историята на Рейки, основатели на Учението и същност на Кръста на Трите Пътя;

– същност на инициацията, безопасност на системата за работа с енергията;

– последователност на степените на мастерство;

– биографиите на Учителите в своето родословно дърво, техните практически постижения и приносът им в развитието на Школата;

– принципите за работа на енергията и ползата от нея;

– Седем Велики Принципи на Рейки;

– основни съществуващи системи Рейки и различията между тях;

– триплановото устройство на Света, разпространени заблуди;

– чакрална система на човека, същност на чакрите, аурата и енергийните канали;

– най-важни медитативни техники, използвани в Рейки;

– как правилно да организираме работата си с пациенти;

– предразсъдъци свързани със същността на енергията и мисъл-формите;

– понятие за Основни и Тайни символи на Рейки;

– тайният символ ЕОЛА и неговото използване;

– техники за самолечение, лечение на хора и на животни;

– техники и принципи за работа в група.

 Броят на участниците в групата е ограничен.

Всеки участник получава методическо пособие.
При завършване на всяка степен се издава сертификат.