Рейки програма 3

Време, което дава на Мастера невероятни Възможности и Отговорност, …и загубва Времето.
(Йерофант Сатя Наньокари)

ПРОГРАМА НА РЕЙКИ – 3

– принципи на Трета степен Рейки;

– явните символи на Трета степен (Дай Ко Мио, Раку) и тяхното използване;

– тайният символ УНЦЕФ и неговото използване;

– Групова терапия;

– Активизиране на каналите;

– Енергийна хирургия;

– Вибрационна терапия;

– Кристалотерапия.

 Броят на участниците в групата е ограничен.

Всеки участник получава методическо пособие.
При завършване на всяка степен се издава сертификат.