Самолечение


Съгласно древнотибетските легенди Рейки е метод за самолечение и лечение с помощта на Универсалната Космическа Енергия, която се предава от Мастера чрез полагане на ръце. Една холистична система за балансиране и хармонизиране на човека, чрез която се стимулират естествените оздравителни способности и процеси на организма.

Рейки е проста и ефективна система за лечение. Тя е абсолютно безопасна и приложима за всички без изключение: деца, старци, бременни, животни, растения.

При  работа с енергията Рейки, няма изтощаване или изразходване на жизнената ни енергия.

Рейки е прекрасен начин да се сложи край на стари навици и пристрастености, за изцеление на ментално и емоционално ниво.

Хора, които страдат от хронически влошено здраве, или са емоционално дестабилизирани, могат да си помогнат чрез Рейки. Рейки успокоява бързо физическата болка.

Рейки не е религия. Всеки може да бъде посветен (иницииран) с тази енергия и става неин канал. Преминавайки през него, енергията се разпространява и се предава чрез ръцете му на хора, животни и растения, като по този начин им помага да се излекуват. Рейки е метод за намаляване последиците от стреса, успокояване на физическа болка и се прилага при всички видове физически и психически проблеми.

Мастера не създава сам енергията, а се явява само проводник, посредник между Първоизточника и пациента, нуждаещ се от помощ и в  резултат се включват самооздравителните процеси в организма, които постепенно го възстановяват.

Енергията Рейки прониква във всяка клетка на тялото и резултат от нейното действие е изпълването на тялото с жизнена енергия, която носи изцеление, стимулира естествените процеси и оздравителните способности на организма.

А може би най-хубавото на Рейки метода за лечение е, че той може да бъде усвоен от абсолютно всеки – от малкото дете, до човека на преклонна възраст и след това лесно да бъде приложен. Това става с една кратка настройка от Учител по Рейки и курс на обучение. 

Във всеки един момент ние сами градим живота си на база изборите, които правим, или не правим. Холистичното отношение изисква всеки сам да поеме отговорност за процеса на оздравяването си, а не пасивно да разчита само на помощ отвън.

Рейки не е само за тези, които искат да станат лечители, а и за хората, които желаят да се грижат за себе си и близките си.

Практиката Рейки е съставна част от алтернативните терапевтичните практики, признати от МЗО (Международната Здравна Организация).

Самолечението чрез този природосъобразен мотод е изключително ефективно.

Продължителност на Рейки сеанса:

Обичайната продължителност на един „пълен“ сеанс е 60 минути, в приятна обстановка, релаксираща музика. Практикуващият Рейки полага ръцете си на определени позиции на тялото, в определена последователност.

Колко сеанса са необходими?

Не може да бъде определено точно количество на сеансите. Техният брой се определя във всеки отделен случай индивидуално. Обичайна практика е човек да бъде обучен в първо ниво на Рейки, за да може да ги прилага самостоятелно за своето самолечение – това е икономически по целесъобразно, а и е в съответствие с философията на холистичното лечение – човек да поеме отговорност за собственото си състояние. Логично звучи, при необходимост от 20-30 сеанса, човек да изкара курс в 1-во ниво за 110лв., вместо да заплаща по 25 лв. на сеанс (средната цена за България).