Степени

 Съвременната система на Рейки включва три етапа на обучение:

Път на Ученика

За да станеш истински Мастер, е необходимо не само да усвоиш техниките за работа с енергията Рейки, но и дълбоко да приемеш традициите, философията, да знаеш историята и своето родословно дърво, да уважаваш своите духовни Учители, да обичаш живота във всичките му проявления, да усетиш своето предназначение в този свят, да бъдеш толерантен с хората, които имат противоположно мнение от твоето и твоята практика.

1-3 степени, при завършването на която ученика става Мастер («Рейки Мастер 3»). При обучението бъдещият Мастер изучава принципите на първите три степени на Рейки, специални символи, принципите на работа с енергията, принципите на самолечение и лечение на пациенти, техники на лечение от разстояние, техники за трансформация на енергия, праническо дишане, усвоява груповата терапия, активизирането на каналите, енергийна хирургия, основите на вибрационната терапия, кристалотерапия и нравствени принципи на Мастера Рейки.

Път на Мастера

Истинското Просветление е способността да осветиш себе си със своята вътрешна Светлина… Когато ние искаме да се развиваме духовно, то търсим способ да достигнем до Просветление, което открива пред нас още едно Божествено Откровение, още една крачка напред. Вярното направление на този път е да достигнем вътре в себе си частицата от Бог, получена в първия миг от Сътворението на Света. В този момент, когато вие достигнете този източник на вътрешна Светлина, той озарява вашето същество, дава ви истинска Любов, Мъдрост и Знание, които ви позволяват да достигнете до Просветлението.

4-7 степени, при завършването на която Мастера достига ниво «Рейки Мастер 7». При обучението Мастера изучава принципите на следващите четири степени Рейки, специални символи, лечебни чакрални практики, чакрално клониране и специфични умения, съответстващи на тези високи нива.

Път на Грандмастера

8-9 степени, по време на която Мастера става Грандмастер «Рейки Грандмастер 9». В процеса на обучението по Пътя на Грандмастера Мастерите Рейки е необходимо да получат допълнително обучение по специална програма, по времето на която те претърпяват астрална трансформация, усвояват принципите на телепатията, придобиват навици за работа с клетъчния разум, стихийните енергии, работа с жива и нежива материя, изучават тибетска вибрационна терапия и други важни умения. По време на Пътя на Грандмастера се изучават принципите на двете висши степени Рейки, специални символи, техники за блокиране на негативни генетични програми и програми за самоунищожение на организма.