Есенно-зимно предложение

Възползвайте се от есенно – зимната промоция!

През декември и януари всяка четвърта процедура е безплатна!

Заповядайте и поканете и приятели!

Здравейте приятели!

Според древните китайци всичко във Вселената се намира в постоянно движение: земята е почва за растенията, водата и дървото – храна, огънят – топлина за всичко живо и т.н.

Тези взаимосвързани цикли могат да се наблюдават не само в природата, но и в човешкото тяло. Тази теория се използва на практика при диагностика и лечение на различни заболявания.

Есента ни подготвя плавно към студения сезон и намаляващия светъл ден и това понякога допринася за емоционални състояния, свързани с тъга и подтиснатост, депресия и обидчивост.

Определено тези състояния биха могли  да въздействат като пречка по нашия път. Живеейки в свят на формата, която е преходна и със сетивата си я регистрираме навсякъде около нас, всички възприемаме факта, че и нашите тела също са форма и част от тази 3-измерна реалност. А формата изисква грижи…, за да се поддържа във функционално състояние.

Боуен терапията има за фокус точно тази грижа “Активиране на белите дробове и бъбреците”, с която да стимулираме и вдигнем вътрешната честота по здравословен начин.

Всяка клетка си има своя вибрация, която се нарушава при възникнал проблем. Боуен терапията регулира вибрациите в клетките чрез стимулиране на определени точки на тялото. Така се активират всички механизми за саморегулация и възстановяване.

Боуен е лек и приятен път към самовъзстановяване на тялото по естествен начин.  Съвременен, холистичен метод при здравословни проблеми на хора във всяка възраст и във всякакво състояние, от бебета до възрастни.

Всички ние сме засегнати от множество влияния, по­вечето от които, за съжаление, остават незабелязани – чес­тотите, на които се проявяват звукът и светлината, електрическите, химическите и мисловни влияния, които ни въздействат всеки ден. Заедно и поотделно те могат да по­родят невероятен стрес. С натрупването на стреса ние за­почваме да боледуваме и да изпитваме дисбаланс, който намира външно проявление.

Тази терапия е за защита срещу тези неуловими влия­ния в живота. Това е терапия за защита на нашата психика, нашата енергия, нашата същност, нашия живот.

И още един път, възползвайте се от есенно – зимната промоция!

През декември и януари всяка четвърта процедура е безплатна!

Заповядайте и поканете и приятели!

Comments are closed.